středa

zadání

Cílem workshopu je navrhnout koncepční architektonické, provozní a funkční řešení prostoru budoucího Studentského klubu FSv ČVUT v Praze.

Jedná se o ideový návrh, který by měl nabídnout možné varianty využití s důrazem na sílu konceptu.

Prostor by měl do budoucna sloužit zejména k setkávání studentů, jejich volnočasovým aktivitám, relaxaci i samostudiu. Prostor by měl umožňovat realizaci např. besed, prezentací nebo drobných  výstav a workshopů.

Výsledné řešení a celkový názor na fungování prostoru klubu však bude výsledkem tohoto workshopu.