středa

podmínky

Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti FSv ČVUT v Praze, kteří budou mít tento status ke dni podávání přihlášek

1.   Účastníci workshopu souhlasí se zveřejněním svých návrhů (výstava, publikace).
2.   Autoři oceněných návrhů dávají souhlas k užití práce jako podkladu pro výsledné zpracování návrhu a realizaci řešeného prostoru.