středa

odměny

Autorům, kteří se umístí na 1. až 3. místě, budou odměny vyplaceny formou účelového stipendia. 


1. cena: 3000 Kč
2. cena: 2250 Kč
3. cena: 1500 Kč