středa

odevzdání


1.     Návrh bude zpracován na plakát formátu 70 x 70 cm ve formě *.jpg a *.pdf.
2.     Grafické návrhy budou předány organizátorovi workshopu nejdéle 1.12.2012 do 10:00 hod.
3.     Návrh bude v pravém dolním rohu označen pořadovým číslem skupiny v rámečku 3 x 3 cm.
4.     Plakát nesmí obsahovat textové ani grafické odkazy na autory návrhu.