středa

porota


Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. (Katedra architektury FSv ČVUT)
Doc. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. (Katedra architektury FSv ČVUT)
Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D. (Katedra architektury FSv ČVUT)
Kristýna Lhotková (Studentská komora AS FSv ČVUT)
Ing. arch. Ivan Březina (ateliér MEPRO)
MgA. Patrik Zamazal (molo architekti)